(Infographic) - Những "kỷ lục" thú vị của World Cup 2018

09:31, 09/06/2018

(XHTT) - Bên cạnh công tác an ninh được siết chặt chưa từng thấy cùng chi phí tổ chức lớn nhất từ trước tới này, World Cup 2018 tại Nga còn chứng kiến nhiều "kỷ lục" thú vị.

(XHTT) - Bên cạnh công tác an ninh được siết chặt chưa từng thấy cùng chi phí tổ chức lớn nhất từ trước tới này, World Cup 2018 tại Nga còn chứng kiến nhiều “kỷ lục” thú vị.

 

Theo Minh Quang - VnMedia

.