Đăng ký kinh doanh qua Đài 1080: Hoàn tất thủ tục chỉ 15 phút

Đăng kinh doanh qua Đài 1080: Hoàn tất thủ tục chỉ 15 phút

quyết xong toàn bộ hồ sơ đăng kinh doanh. Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đã thông báo cho áp dụng hình thức đăng kinh doanh qua tổng đài (08)1080 của VNPT, nhằm sắp xếp trước lịch giải quyết hồ sơ cho người đăng kinh doanh tại Sở, thay vì phải xếp hàng chờ như trước đây. Để đăng kinh
.
.