Đối thoại Chính trị - An ninh – Quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 8

Đối thoại Chính trị - An ninh – Quốc phòng Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 8

(XHTT) - Ngày 3/8, tại Washington D.C., đã diễn ra cuộc Đối thoại Chính trị - An ninh - Quốc phòng mạnh mẽ Tại Đối thoại, hai bên thảo luận các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm
Video đối thoại giữa Tổng thống Obama với 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam

Video đối thoại giữa Tổng thống Obama với 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam

Trưa 25/5, Tổng thống Obama đã có bài phát biểu và đối thoại trực tiếp với khoảng 800 thủ lĩnh trẻ
.
.