Bệnh viện Bưu điện: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng ATK

Bệnh viện Bưu điện: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng ATK

bào vùng ATK tại huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, đoàn cán bộ, bác sĩ và nhân viên y tế của phủ đã có chuyến hành trình “về nguồn” khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng
.
.