"Đội quân sắc đẹp" của Triều Tiên tiếp tục gây sốt ở Hàn Quốc

"Đội quân sắc đẹp" của Triều Tiên tiếp tục gây sốt ở Hàn Quốc

(XHTT) - “Đội quân sắc đẹp” gồm 229 thiếu nữ trẻ trung và rực rỡ của Triều Tiên đã gây gây sốt của Triều Tiên. Người ta gọi đây là “đội quân sắc đẹp” của Bình Nhưỡng. Đội cổ vũ trước đây. “Đội quân sắc đẹp” của Triều Tiên đã lần đầu xuất hiện tại Thế Vận hội Châu Á ở
.
.