Ứng dụng CeeMe- Kết nối thần tượng chính thức ra mắt

Ứng dụng CeeMe- Kết nối thần tượng chính thức ra mắt

tương tác với fan trên CeeMe trong thời gian tới.”    Ứng dụng CeeMe- Kết nối thần tượng là phương thức kết nối độc đáo dành riêng cho cộng đồng fan của các ngôi sao thần tượng
.
.