Hơn 80% xe điện vẫn chưa được đăng kiểm

Hơn 80% xe điện vẫn chưa được đăng kiểm

Hiện tại, trên cả nước mới có 1.300 xe điện 4 bánh được đăng kiểm, thấp hơn nhiều so với con số thực tế đang sử dụng. Chưa đến 15% số xe điện 4 bánh được đăng kiểm. Ảnh minh họa: Internet bị buông lỏng tại các địa phương. Đặc biệt, việc thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số, đăng kiểm
.
.