Những smartphone và đồ chơi số đại náo "đại tiệc" di động thế giới MWC 2016

Những smartphone và đồ chơi số đại náo "đại tiệc" di động thế giới MWC 2016

minh và đồ chơi số hay còn gọi là "người trông nhà thông minh". Rolling Bot là robot cao 20cm
.
.