Độ dài ngón tay tiết lộ về sự chung thủy

Độ dài ngón tay tiết lộ về sự chung thủy

Độ dài ngón tay liên quan mật thiết đến hàm lượng testosterone và muốn biết một người chung thủy Oxford và đại học Northumbria đã kết hợp nghiên cứu và khẳng định độ dài ngón tay có thể tiết lộ nhiều về trên bàn tay phải của 1.314 người đàn ông và phụ nữ ở Anh. Độ dài ngón tay tiết lộ về sự chung
Kiểm tra độ nam tính của đàn ông qua độ dài ngón tay

Kiểm tra độ nam tính của đàn ông qua độ dài ngón tay

con người... Để kiểm tra độ dài ngón tay, bạn duỗi thẳng các ngón tay rồi khép khít chúng lại, giơ bàn dục tính nam - tác động tới độ dài của ngón tay ở cả nam và nữ. Tuy nhiên, độ dài ngón tay chỉ cung dài ngón tay với sức khỏe, tính cách và thậm chí cả độ nam tính hay khả năng trở thành tỷ phú của một
.
.