VNPT đã chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó bão số 4

VNPT đã chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó bão số 4

(XHTT) - Bão số 4 đã đổ bộ vào Việt Nam và đang gây mưa lớn tại các tỉnh miền Trung. VNPT cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư dự phòng ứng phó, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.
.
.