Đã có thử nghiệm 5G đạt tốc độ 20 Gbps

Đã có thử nghiệm 5G đạt tốc độ 20 Gbps

Mới đây, Huawei và Vodafone công bố đã đạt được tốc độ truyền tải vô tuyến lên đến 20 Gbps trong nghiệm sử dụng kỹ thuật MIMO ít người dùng đạt tốc độ đỉnh 20 Gbps trong khi thử nghiệm sử dụng kỹ thuật MIMO nhiều người dùng đạt tốc độ 10 Gbps. Đã có thử nghiệm 5G đạt tốc độ 20 Gbps trong môi
.
.