Hậu Brexit, Softbank Nhật thôn tính ARM của Anh với giá 32 tỷ USD

Hậu Brexit, Softbank Nhật thôn tính ARM của Anh với giá 32 tỷ USD

động ARM với giá 32 tỷ USD. Công ty ARM (Anh) chuyên thiết kế các bộ xử lý sử dụng trong hầu hết các giao dịch trị giá 82 tỷ USD trong 10 năm qua. Tai nghe VR sử dụng chip ARM có thể tràn ngập thị trường trong năm tới.   ARM là một công ty công nghệ cực kỳ quan trọng của Anh, khoảng hơn
Windows 10 "Redstone" 64-bit ARM: vũ khí bí mật của Microsoft

Windows 10 "Redstone" 64-bit ARM: vũ khí bí mật của Microsoft

như Microsoft đang muốn nâng cấp bộ vi xử lý 64-bit bằng cách sử dụng kiến trúc ARM, thường thấy ở việc dành cho vị trí quản lý chương trình cao cấp có nhiệm vụ “xây dựng kế hoạch cho ARM64 phù hợp tác với các nhà sản xuất đã từng sử dụng 64-bit ARM. Apple đã ứng dụng bộ vi sử lý 64-bit từ phiên
.
.