Agoda hợp tác với Dimension Data triển khai giải pháp Genesys PureEngage

Agoda hợp tác với Dimension Data triển khai giải pháp Genesys PureEngage

từ Thái Lan, đã công bố tiếp tục cộng tác với Agoda, một trong những đại lý du lịch trực tuyến (OTA ) có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.   Agoda đang làm việc chặt chẽ với Dimension Data để kênh ưu việt của Genesys PureEngage sẽ cho phép Agoda nâng cao trải nghiệm cho các khách hàng của mình
.
.