Bắc Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới về triển khai 5G?

Bắc Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới về triển khai 5G?

chuẩn bị ráo riết như hiện nay, Bắc Mỹ (gồm Mỹ và Canada) được dự báo sẽ tiếp tục đã đầu thị trường 5G lại sẽ thuộc về Trung Đông và châu Phi. Bắc Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu thế giới về triển khai 5G ? Còn nhớ, vào thời kỳ đầu phát triển của 4G, Bắc Mỹ cũng đã liên tục dẫn đầu thế giới về tốc độ triển
Châu Âu và Bắc Mỹ đã có gần 18 triệu "smart home"

Châu Âu và Bắc Mỹ đã có gần 18 triệu "smart home"

Bắc Mỹ đã đạt đến con số 17,9 triệu vào thời điểm kết thúc năm 2015. Trong đó, với việc sở hữu 12 ,7 triệu smart home, Bắc Mỹ được công nhận là thị trường smart home phát triển nhất trên thế giới. Trong khu vực Bắc Mỹ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong những năm tới để có thể đạt 46,2 triệu smart home
Bắc Mỹ: Hơn 50% kết nối di động là 4G LTE

Bắc Mỹ: Hơn 50% kết nối di động là 4G LTE

khu vực Bắc Mỹ (Mỹ và Canada) đạt 431 triệu. Trong đó, LTE vừa tạo ra một mốc phát triển mới khi có Bắc Mỹ Cũng theo thống kê của 4G Americas, hiện khu vực vực này có tổng cộng 68 mạng LTE thương mại khu vực khác thì Bắc Mỹ đang dẫn đầu thế giới về tỉ lệ kết nối LTE trên tổng kết nối di động. Các khu
.
.