Beeline phát triển mạng 4G LTE

Beeline phát triển mạng 4G LTE

Nhà khai thác di động Beeline (Nga) và Megafon đã ký một thỏa thuận cùng nhau phát triển và vận thuận thứ hai của Beeline để chia sẻ cơ sở hạ tầng nhằm hỗ trợ phát triển mạng lưới. Trong tháng mười
.
.