Chăm sóc sức khỏe từ xa đang phát triển mạnh tại APAC

Chăm sóc sức khỏe từ xa đang phát triển mạnh tại APAC

dụng các mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới trong đó có dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa sóc sức khỏe từ xa đang phát triển mạnh tại APAC Theo ước tính của  Frost & Sullivan, thị tỉ lệ bệnh nhân tiến triển đến các giai đoạn mạn tính và giúp kéo dài tuổi thọ dân số. Chăm
.
.