Nhiều khách hàng VinaPhone đạt giải Chia sẻ Trải nghiệm

Nhiều khách hàng VinaPhone đạt giải Chia sẻ Trải nghiệm

Trong kỳ xét giải thứ 4 (từ tháng 4/2018 đến hết tháng 11/2018) chương trình Chia sẻ Trải nghiệm tưởng vòng Sơ loại, mỗi giải 1 thẻ cào 50.000đ. VNPT Chương trình Chia sẻ Trải nghiệm được
.
.