Bất bại cuộc chiến chip A9 giữa Samsung và TSMC?

Bất bại cuộc chiến chip A9 giữa Samsung và TSMC?

pin trong iPhone 6S dùng chip A9, do hai đối tác sản xuất khác nhau của Apple là TSMC và Samsung thực khi Apple sử dụng hai đối tác khác nhau trong việc cung cấp chip A9. Chip A9 do Samsung sản xuất sử dụng quy trình 14 nm, trong khi của TSMC là 16 nm. Bất bại cuộc chiến chip A9 giữa Samsung và
.
.