Vì sao F4U Corsair có biệt danh "Tiếng huýt sáo tử thần"?

Vì sao F4U Corsair có biệt danh "Tiếng huýt sáo tử thần"?

Chance Vought F4U Corsair là một máy bay chiến đấu chủ lực của Hải quân và Thủy quân Lục chiến Mỹ sau đó do số lượng đặt hàng quá lớn mà công việc sản xuất F4U được giao thêm cho Goodyear và Brewster (F4U do Goodyear sản xuất có định danh là FG và Brewster là F3A). Có tổng cộng 12.571 chiếc F4U
.
.