Ford Ranger hay Toyota Hilux an toàn hơn?

Ford Ranger hay Toyota Hilux an toàn hơn?

Cả Ford Ranger và Toyota Hilux đều đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao nếu có hệ thống cân bằng điện tử người trên xe của hai xe này khác nhau. Xếp hạng an toàn tổng thể của Ford Ranger Cụ thể trên xe của Hilux Tuy vậy, Toyota Hilux lại vượt Ford Ranger ở khả năng bảo vệ trẻ em COP, với tỷ lệ
.
.