Chiêm ngưỡng Lenovo Phab2 Pro - Điện thoại đầu tiên ứng dụng dự án Tango của Google

Chiêm ngưỡng Lenovo Phab2 Pro - Điện thoại đầu tiên ứng dụng dự án Tango của Google

diễn ra đã giới thiệu sản phẩm sáng tạo mới Lenovo Phab 2 Pro với nhiều thiết kế cũng như tính năng đột
.
.