Google sẽ loại bỏ ứng dụng khởi chạy Chrome trên Windows, OS X và Linux

Google sẽ loại bỏ ứng dụng khởi chạy Chrome trên Windows, OS X và Linux

Google mới thông báo sẽ loại bỏ ứng dụng khởi chạy Chrome trên Windows , OS X và Linux. Nếu bạn
Sẽ có hệ điều hành Linux "made by Microsoft"

Sẽ có hệ điều hành Linux "made by Microsoft"

với công suất khác nhau. ACS sẽ tận dụng hết những lợi thế của hệ sinh thái Linux ông giải thích tại sao Microsoft lại quyết định sử dụng Linux làm nền tảng, nhưng theo nhận ác thiết bị mạng đều đang hoạt động trong hệ điều hành Linux. Huy Hoàng
.
.