NATO đưa "binh hùng tướng mạnh" tới sát nách Nga

NATO đưa "binh hùng tướng mạnh" tới sát nách Nga

Lực lượng Phòng thủ Estonia cho biết, hai tàu khu trục của Nhóm hải quân Thường trú 1 của NATO hôm Baltic.  Đội tàu khu trục của NATO trước đó đã tiến hành cuộc tập trận với tàu quét mìn Đô đốc Cowan, Ugandi và tàu lặn hỗ trợ Tasuja của Estonia. “Nhóm hải quân trên của NATO bao gồm tàu
.
.