Khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh huyện Nam Đàn

Khai trương Cổng thông tin du lịch thông minh huyện Nam Đàn

thông tin du lịch thông minh và Ứng dụng Du lịch thông minh trên thiết bị di động cho huyện Nam Đàn .   Cổng thông tin du lịch thông minh huyện Nam Đàn có địa chỉ: http://namdantourism.vn. Hệ thống tập thông minh trên thiết bị di động huyện Nam Đàn   Hệ thống còn cung cấp các lịch trình mẫu
VNPT hỗ trợ huyện Nam Đàn xây dựng du lịch thông minh

VNPT hỗ trợ huyện Nam Đàn xây dựng du lịch thông minh

, giai đoạn 2018 - 2025” và xúc tiến đầu tư vào huyện Nam Đàn. Cùng đồng hành với huyện Nam Đàn An Thái Thanh Quý ký kết biên bản hợp tác đầu tư. Nam Đàn là một huyện giàu truyền thống cách mạng Hoành Sơn, đình Trung Cần,... Về văn hóa ẩm thực, Nam Đàn nổi tiếng với các đặc sản, như: Tương Nam Đàn
.
.