Sau Nokia N6 sẽ còn có thêm Nokia E1 giá bình dân

Sau Nokia N6 sẽ còn có thêm Nokia E1 giá bình dân

có tên Nokia E1.   Sản phẩm hoạt động trên hệ điều hành Android Nougat, trang bị bộ khoảng từ 5 inch tới 5,5 inch, độ phân giải 720p. Nokia E1 và Nokia D1C chỉ là 2 trong ít nhất 5
.
.