Phí tần số vô tuyến điện: Gtel chậm nộp, SPT nợ nhiều năm

Phí tần số vô tuyến điện: Gtel chậm nộp, SPT nợ nhiều năm

Trong số các nhà mạng di động, hiện chỉ có Gtel Mobile là chậm nộp phí và SPT thì đã nhiều năm chưa dụng tần số. Trong số các nhà cung cấp dịch vụ di động, hiện chỉ có Gtel Mobile là chậm nộp phí và SPT tại các cửa hàng nhân dịp xuân Bính Thân.   Khoản nợ của SPT có thể chủ yếu liên quan tới việc
Kết qua đăng ký mua cổ phần của VNPT tại SPT

Kết qua đăng ký mua cổ phần của VNPT tại SPT

ính Viễn thông Sài Gòn (SPT). Theo đó, nhà đầu tư được đăng k ý mua thỏa thuận cổ phần của VNPT tại SPT từ 8h30 ngày 26/5/2015 đến 16h00 ngày 29 ào đăng ký tham gia đợt chào bán thỏa thuận cổ phần của VNPT tại SPT sau đấu gi
.
.