Có nên mua Samsung Galaxy A8 Plus 2018?

Có nên mua Samsung Galaxy A8 Plus 2018?

(XHTT) - Samsung Galaxy A8 Plus 2018 là phiên bản cao cấp hơn so với người anh em Galaxy A8 2018 .  Thiết kế: Dòng Galaxy A là dòng thiết bị cận cao cấp, vì vậy không lạ khi Samsung Galaxy A8 Plus (2018 . Mặc dù sở hữu màn hình tới 6 inch, nhưng việc cầm và sử dụng Samsung Galaxy A8 Plus (2018) bằng một
.
.