Microsoft ra mắt phiên bản Skype Bots cho Web và máy tính Mac

Microsoft ra mắt phiên bản Skype Bots cho Web và máy tính Mac

Sau đúng 3 tuần khi giới thiệu bản xem trước chương trình Skype Bots cho Android, iOS và máy tính để bàn Windows, nay Microsoft đã chính thức ra mắt các phiên bản Skype Bots cho máy tính Mac và nền tảng Web. Microsoft ra mắt phiên bản Skype Bots cho Web và máy tính Mac Bot là công nghệ
.
.