Surface Pen thế hệ tiếp theo sẽ có pin sạc?

Surface Pen thế hệ tiếp theo sẽ có pin sạc?

Nếu những tin rò rỉ là chính xác thì Microsoft sẽ giải quyết nỗi bức xúc mà người dùng Surface Pen phát hiện cho thấy có một vài nâng cấp đáng kể dành cho Surface Pen thế hệ kế tiếp. Bằng sáng chế sẽ .   Thông tin cho thấy, Microsoft đã đệ đơn cấp bằng sáng chế cho một Surface Pen có thể nạp điện vào. Và
.
.