05 năm tái cơ cấu, VNPT khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường CNTT

05 năm tái cấu, VNPT khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường CNTT

So với thời điểm năm 2014 khi mới bắt đầu công cuộc tái cấu, VNPT hôm nay đang mang một diện mạo tỉnh/thành phố. Sau 05 năm tái cấu, VNPT đã thực hiện được những kế hoạch đã đề ra và minh chứng rõ sản phẩm CNTT bắt kịp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 05 năm tái cấu
04 năm tái cơ cấu: VNPT thay đổi cả chất và lượng

04 năm tái cấu: VNPT thay đổi cả chất và lượng

-Media) và Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT-Net). Trong quá trình tái cấu, VNPT có nhiều điều kiện trong . Cũng từ tái cấu, VNPT đã rút ra được những bài học quý báu, tích lũy thêm kinh nghiệm để chinh phục
Tái cơ cấu VNPT có thể hoàn thành sớm 5 năm

Tái cấu VNPT có thể hoàn thành sớm 5 năm

Với việc toàn bộ 63 trung tâm kinh doanh của các tỉnh, thành đã được nhập về Tổng công ty VNPT VinaPhone sau ngày 1/10, giai đoạn 2 của đề án Tái cấu trúc Tập đoàn VNPT theo Quyết định số 888 của Thủ tướng Chính phủ đã hoàn tất.  
Tái cơ cấu VNPT: Niềm tin về sự phát triển

Tái cấu VNPT: Niềm tin về sự phát triển

điểm khởi đầu cho giai đoạn 2 thực hiện Đề án Tái cấu VNPT, giai đoạn quan trọng làm tiền đề cho trước đây.Giai đoạn 1 của Tái cấu VNPT kéo dài khoảng một năm với việc tách biệt giữa hoạt động Kinh
.
.