VinaPhone đấu giá đầu số Song Phát để góp từ thiện ở Lâm Đồng

VinaPhone đấu giá đầu số Song Phát để góp từ thiện ở Lâm Đồng

Phát 088 của nhà mạng VinaPhone. Số tiền thu được đã góp vào Quỹ Từ thiện của tỉnh nhà, để xây dựng các
Family Medical Practice quyên góp từ thiện tại huyện Kon Plông

Family Medical Practice quyên góp từ thiện tại huyện Kon Plông

Family Medical Practice (FMP) vừa kêu gọi sự đóng góp từ cộng đồng cho chương trình từ thiện đến
Sau Mark Zuckerberg, đến COO của Facebook cũng làm từ thiện

Sau Mark Zuckerberg, đến COO của Facebook cũng làm từ thiện

) hàng ngày của Facebook cũng tuyên bố hiến tặng 290.000 cổ phiếu (khoảng 31 tỷ USD) để làm từ thiện quyên góp 290.000 cổ phiếu của mình ở Facebook với trị giá khoảng 31 tỷ USD cho các tổ chức từ thiện USD cho từ thiện. Theo đó, số tiền quyên góp sẽ được trao cho các tổ chức từ thiện do chính Sheryl
.
.