Công nghệ thoại qua mạng LTE có thể đạt 5,5 tỷ thuê bao vào năm 2023

Công nghệ thoại qua mạng LTE có thể đạt 5,5 tỷ thuê bao vào năm 2023

center, các dịch vụ ứng cứu thông tin và các dịch vụ khẩn cấp. Công nghệ thoại qua mạng LTE có (XHTT) - Theo báo cáo mới nhất của hãng Ericsson, số khách hàng sử dụng công nghệ thoại qua mạng LTE (thuê bao VoLTE) ước đạt 650 triệu vào cuối năm 2017 và đã tạo ra một nền tảng mới để các nhà khai
.
.