Chủ tịch VNPT Trần Mạnh Hùng: Những dấu ấn sau 5 năm cầm quân

Chủ tịch VNPT Trần Mạnh Hùng: Những dấu ấn sau 5 năm cầm quân

Nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc tập đoàn VNPT vào giữa năm 2013 và sau đó là Chủ tịch tập đoàn này trong bối cảnh VNPT "hụt hơi" so với đối thủ trên thị trường, sau 4 năm ông Trần Mạnh Hùng đã để lại những dấu ấn lớn.
Chủ tịch VNPT Trần Mạnh Hùng: Tập đoàn cần 10.000 kỹ sư chuyên về CNTT

Chủ tịch VNPT Trần Mạnh Hùng: Tập đoàn cần 10.000 kỹ sư chuyên về CNTT

viên Tập đoàn VNPT Trần Mạnh Hùng cho biết, hiện Tập đoàn có khoảng 38.000 CBCNV và dự kiến khối công , Chủ tịch Trần Mạnh Hùng khẳng định. Hiện Quỹ khoa học công nghệ của VNPT có khoảng gần 500 tỷ đồng và
.
.