VNPT-IT và cơ hội chưa từng có

VNPT-IT và cơ hội chưa từng có

ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT) đã và đang đứng trước cơ hội lịch sử chưa từng có. Trung tâm , ngay từ khi thành lập, VNPT-IT xây dựng Trung tâm Sáng tạo với đội ngũ nhân viên là các cán bộ trẻ , Blockchain... Bước đầu, VNPT-IT tập trung vào 2 nhiệm vụ chính nhằm chuẩn hóa các sản phẩm
Tổng Giám đốc VNPT-IT: "VietNamGo là ứng dụng của quốc gia về du lịch"

Tổng Giám đốc VNPT-IT: "VietNamGo là ứng dụng của quốc gia về du lịch"

thông tin VNPT (VNPT-IT) cho biết: "Ứng dụng VietNamGo là ứng dụng của quốc gia về du lịch. Đây là
VNPT-IT có hàng nghìn kỹ sư phát triển sản phẩm công nghệ mới

VNPT-IT có hàng nghìn kỹ sư phát triển sản phẩm công nghệ mới

dịch vụ số theo chiến lược phát triển giai đoạn 2017 - 2025. Việc thành lập công ty VNPT-IT sẽ giúp VNPT-IT (trực thuộc VNPT) có hàng nghìn kỹ sư để thực hiện phát triển các sản phẩm phục vụ tốt nhất cho
.
.