Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị ứng dụng VNPT iGate

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị ứng dụng VNPT iGate

chính công tỉnh tại địa chỉ số 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà. Hệ thống phần mềm VNPT iGate của được rà soát, số hóa và cập nhật vào hệ thống phần mềm điện tử VNPT iGate để đảm bảo công tác cải cách hành chính công. Theo công bố của Bộ TT&TT, phần mềm VNPT iGate của VNPT là 1
VNPT- iGate nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Cao Bằng

VNPT- iGate nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Cao Bằng

cửa điện tử hiện đại VNPT-iGate tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho 7 sở, 3 tháng 9/2016, sau khi được UBND tỉnh giao thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại VNPT-iGate phố, khi chưa áp dụng mô hình một cửa liên thông hiện đại VNPT-iGate, quy trình giải quyết TTHC chưa
.
.