Đâu là khác biệt giữa Windows 10S và Windows 10?

Đâu là khác biệt giữa Windows 10S và Windows 10?

của Microsoft chạy Windows 10S Yếu tố then chốt trong việc thu hút đa số người dùng trên thế giới Windows 10 thì nó sẽ có thể chạy Windows 10S. Microsoft cũng tuyên bố Windows 10 S sẽ làm việc với hầu danh sách đầy đủ các tính năng Pro đi kèm trong Windows 10 S, nhưng bạn sẽ nhận được các tính năng Pro
.
.