Một lãnh đạo cấp cao của Samsung vừa bị bắt giam

Một lãnh đạo cấp cao của Samsung vừa bị bắt giam

Một lãnh đạo của Samsung vừa bị tống giam để chờ xét xử vì bán bí mật công nghệ cho Trung Quốc.  
.
.