Hành động bất thường của Trung Quốc ở biển Hoàng Hải

Hành động bất thường của Trung Quốc ở biển Hoàng Hải

Hoàng Hải. Những cuộc tập trận hải quân đó chắc chắn là để phát đi tín hiệu cho thấy Trung Quốc &ldquo và quặng sắt của Triều Tiên, Bắc Kinh sắp sửa khai hỏa hơn một chục cuộc tập trận quân sự ở Biển
.
.