Sau Iran, đến lượt Công gô cắt internet để ngăn biểu tình

Sau Iran, đến lượt Công gô cắt internet để ngăn biểu tình

hãng viễn thông cắt dịch vụ internet và SMS để ngăn các cuộc biểu tình của người dân cũng như ngăn chặn chính phủ châu Phi ưa chuộng khi đối phó với biểu tình. Hoàng Vũ (Theo Gadget, Reuters)
.
.