Bất lực trước nạn đốt pháo sáng, VFF cầu cứu Bộ Công An!

Bất lực trước nạn đốt pháo sáng, VFF cầu cứu Bộ Công An!

báo cáo Bộ VH-TT&DL hỗ trợ văn bản gửi Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố có CLB tham dự các
.
.