Đồng Nai sẽ dùng Zalo trong cải cách hành chính

Đồng Nai sẽ dùng Zalo trong cải cách hành chính

tục hành chính tại địa bàn tỉnh. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016 biết trọng tâm trong cải cách hành chính của năm 2017 là ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Zalo, để góp ý về công tác cải cách hành chính của tỉnh. Tỉnh Đồng Nai đang cố gắng đổi mới
.
.