Bệnh viện Bưu điện: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng ATK

Bệnh viện Bưu điện: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng ATK

phủ đã có chuyến hành trình “về nguồn” khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng Bệnh viện Bưu điện đã tham gia khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 450 người là đối
.
.