Cảm biến camera 3D trên iPhone 9 sẽ đưa ra phía sau

Cảm biến camera 3D trên iPhone 9 sẽ đưa ra phía sau

với cảm biến camera 3D phía sau, có thể đẩy công nghệ tăng cường thực tế ảo AR của mình lên hàng đầu
Lộ diện Aspire Switch 12 S Thunderbolt 3, camera 3D giá 999 USD

Lộ diện Aspire Switch 12 S Thunderbolt 3, camera 3D giá 999 USD

10 thông qua camera 3D. Camera 3D này có thể cho phép máy tính bảng nhận diện khuôn mặt người dùng để
.
.