Người lính dùng camera GoPro quay video tố cáo vợ bạo hành

Người lính dùng camera GoPro quay video tố cáo vợ bạo hành

Camera GoPro được gắn vào thắt lưng để bí mật quay video Hình ảnh từ video cho
.
.