3 đại lý kích hoạt hàng trăm nghìn SIM bằng chứng minh thư giả bị xử lý

3 đại lý kích hoạt hàng trăm nghìn SIM bằng chứng minh thư giả bị xử lý

lớn sử dụng chứng minh thư giả kích hoạt hàng nghìn SIM trả trước để bán ra thị trường. Hiện hồ sơ vi
.
.