WhatsApp tăng lượng người chat nhóm "khủng"

WhatsApp tăng lượng người chat nhóm "khủng"

Ứng dụng WhatsApp vừa nâng số lượng người chat nhóm cùng một lúc từ 100 người lên 256 người.   chuyện trong một group cùng một lúc. Số lượng thành viên chat nhóm tăng lên “khủng” như vậy
.
.