Chiến đấu cơ Su-30SM "diễu võ" ở Đông Nam Á

Chiến đấu Su-30SM "diễu võ" ở Đông Nam Á

sĩ Nga để họ có thể điều khiển thành thục những chiếc chiến đấu Su-30SM. Các phi công đã hoàn tất mạnh của chiến đấu Su-30SM gần đây đã được kiểm chứng trên chiến trường ở Syria. Dưới đây là một vài hình ảnh chiếc chiến đấu cơ thiện chiến Su-30SM: Chiến đấu Su-30SM của Nga  
.
.