Apple chọn nhà sản xuất chip A13 cho iPhone 2019

Apple chọn nhà sản xuất chip A13 cho iPhone 2019

về tuổi thọ và hiệu suất của pin. Theo lộ trình sản phẩm của Apple, các mẫu iPhone 2019 với chip A13
.
.