Khám phá bên trong dây chuyền sản xuất smartphone Vivas Lotus S3

Khám phá bên trong dây chuyền sản xuất smartphone Vivas Lotus S3

viên Tạp chí Xã hội thông tin đã có buổi “mục sở thị” dây chuyền sản xuất Vivas Lotus S3 tại nhà máy của VNPT Technology. Phần lớn dây chuyền sản xuất bên trong nhà máy của VNPT (line) của VNPT Tech là hoàn toàn giống dây chuyền sản xuất smartphone của nhà máy Samsung tại Bắc Ninh
Donald Trump và Tim Cook thảo luận việc chuyển dây chuyền sản xuất iPhone về Mỹ

Donald Trump và Tim Cook thảo luận việc chuyển dây chuyền sản xuất iPhone về Mỹ

trong chiến dịch vận động tranh cử là sẽ buộc Apple phải chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất về Mỹ, mục trong đó có Apple.   Việc ông Donald Trump muốn Apple chuyển dây chuyền sản xuất i thảo luận với các nhà cung cấp thiết bị để chuyển dây chuyền sản xuất iPhone từ Trung Quốc về Mỹ, trước
Lo sợ Donald Trump, Apple chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất iPhone về Mỹ

Lo sợ Donald Trump, Apple chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất iPhone về Mỹ

(XHTT) - Apple đang thảo luận với các nhà cung cấp thiết bị để chuyển dây chuyền sản xuất iPhone từ khảo sát lại các kế hoạch mà có thể cho phép họ chuyển giao dây chuyền sản xuất từ Trung Quốc về Mỹ toàn bộ dây chuyền sản xuất về Mỹ một sớm, một chiều được. Theo ước tính, chi phí sản xuất 1 chiếc i
.
.