Hàn Quốc là quốc gia cung cấp dịch vụ 5G đầu tiên trên thế giới

Hàn Quốc là quốc gia cung cấp dịch vụ 5G đầu tiên trên thế giới

thông di động nói trên đã tổ chức các buổi lễ đánh dấu việc chính thức triển khai dịch vụ 5G tại thủ đô Seoul, đảo Jeju, đảo Ulleung và các thành phố lớn của xứ sở kim chi. Trước đó, dịch vụ 5G được triển Quốc vẫn hoàn thành việc triển khai dịch vụ 5G theo đúng cam kết và lịch trình đã định
Mỹ cung cấp dịch vụ 5G thử nghiệm tại 11 thành phố

Mỹ cung cấp dịch vụ 5G thử nghiệm tại 11 thành phố

; Sacramento; Seattle và Washington, D.C. Mỹ cung cấp dịch vụ 5G thử nghiệm tại 11 thành phố Verizon
.
.